กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดเชียงราย ได้จัดกำลังพล พอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

ซึ่งอยู่ในการควบคุมพื้นที่จากสาเหตุแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการ จังหวัดเชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ซึ่งได้รับจากผลกระทบจากแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีสิ่งอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านเหล่าพัฒนา จำนวน 350 ชุด พร้อมกันนี้ทางคณะได้เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน จำนวน 4 คน ดังนี้

– นายคำมูล ปินตาแจ่ม บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อายุ 67 ปี ผู้สูงอายุ พิการทางการเห็น
– นางแก้ว เต๋จ๊ะ บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ เป็นคน อายุ 89 ปี ผู้สูงอายุ พิการทางการมองเห็น
– แม่อุ้ยแก้ว หงส์คำ บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อายุ 85 ปี สัญชาติพม่า ผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว
– นางประกาย กิริยา บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อายุ 67 ปี ผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*