ครม.ไฟเขียวเลือกตั้ง เทศบาล-นายกเทศมนตรี คาด มี.ค.นี้ ส่วน ผู้ว่าฯ กทม. รอไปก่อน

ครม.ไฟเขียวเลือกตั้ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะในส่วนของเทศบาล สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบต่อไป โดยขอให้ กกต. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทย จัดทำข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง และเตรียมพร้อมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขณะที่ กกต. ได้สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว พร้อมจัดอบรมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง

โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ได้ในวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้แล้ว

วิษณุ รับครม.ยังไม่หารือเลือกตั้งผู้ว่ากทม.

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ประกาศการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 21 มี.ค. 2564 ว่า จะเป็นการเลือกตั้งในระดับเทศบาลเพียงลำดับเดียว ทั้ง เทศบาลตำบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีการพิจารณาในลำดับต่อไป ยอมรับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีปัญหา ในเรื่องของสก.และสข. ว่าจะยังสมควรไม่อยู่หรือไม่ โดยหากจะมีสข.จะต้องมีการแก้กฎหมาย เนื่องจากในขณะนี้มีกฎหมายค้างอยู่ในสภา โดยหลังจากการเลือกเทศบาลแล้วจะเป็นการเลือกอบต. กทม. และเมืองพัทยา โดยอาจจะเป็นการรวมหรือแยกกันก็ได้ ซึ่งยังไม่มีการผูกมัดอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้ ขอทดลองดูก่อนเพราะเป็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ส่วนเหตุผลที่เลือกเทศบาลก่อนนั้น เพราะพื้นที่ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อบต. ส่วนการเลือกตั้งสก.สข. และกทม.จะเลือกในคราวเดียวกันหรือไม่นั้น นายวิษณุกล่าวว่า อาจจะต้องเป็นในคราวเดียวกัน แต่จะ เป็นในคราวเดียวกันกับอบต.และ เมืองพัทยาหรือไม่ก็ได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึง โดยมองว่าการเลือกตั้งเทศบาลจะต้องเกิดขึ้นภายใน 3 เดือนแรกของปี เพราเกี่ยวข้องกับจำนวนประชากร ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ที่จะมีการสำรวจในวันที่ 31 ธันวาคมในปีก่อน ส่วนจะเป็นวันที่ 21 มีนาคมหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.เป็นผู้ประกาศ ครม.ไม่มีอำนาจ

วิษณุ ยังระบุว่า ไม่มั่นใจว่าจะได้ตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในปีนี้หรือไม่ เพราะไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้

ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำความผิดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ และบ่อนพนัน วิษณุ ระบุว่า ขณะนี้ได้ตัวคณะกรรมการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงไปแล้ว โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะใช้จำนวนไม่มาก แต่จะใช้วิธีตั้งคณะอนุกรรมการแทน ซึ่งมีหน้าที่จี้ให้ผู้มีอำนาจไปจับกุม พร้อมยอมรับว่าขณะนี้ได้ประธานคณะกรรมการแล้วหนึ่งชุด แต่ยังขาดอีกหนึ่งชุด เนื่องจากขอตรวจดูรายละเอียดก่อน

สนับสนุนโดย ufabet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*