ชลบุรีเช็กด่วน! 60 สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ใครไปแล้วมีอาการป่วยรีบพบแพทย์

ชลบุรีเช็กด่วน!
ชลบุรีเช็กด่วน!

ชลบุรีเช็กด่วน! ufabet สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ ดังต่อไปนี้

หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบ เหนื่อย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระลอกใหม่ สรุป ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 305 ราย

จำแนกตามพื้นที่เกิดโรค ดังนี้

อำเภอบางละมุง 179 ราย
อำเภอศรีราชา 79 ราย
อำเภอเมือง 23 ราย
อำเภอสัตหีบ 10 ราย
อำเภอบ้านบึง 6 ราย
อำเภอพนัสนิคม 1 ราย
จังหวัดระยอง 6 ราย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*