รวมพลังสามัคคี ทีมงานจิตอาสาพัฒนาห้องเรียนอนุบาล

รวมพลังสามัคคี ทีมงานจิตอาสาพัฒนาห้องเรียนอนุบาล นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ตามที่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้ทำการจัดสร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม และห้องเรียนอนุบาลให้เป็นห้องเรียนคุณภาพมาตรฐาน

รองรับจำนวนนักเรียนอนุบาลที่มีการเปิดเรียนชั้นอนุบาลปีที 1 อย่างเป็นทางการ และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยใช้เงินทุนขากการบริจาคกว่าสองแสนบาท โดยโรงเรียนจะทำการเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่จะมาถึงนี้นั้น

เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564 นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และคณะผู้บังคับบัญชาและนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 6 นาย โดยการประสานงานของ ผกท.พิเศษ ชวณัฐ ฮวดหิน

ได้มีจิตอาสามาทำงานในวันหยุด โดยช่วยกันทำความสะอาดกวาด เช็ดถูกห้องเรียน จัดระบบโต๊ะตู้ชั้นเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ล้างและทำความสะอาดสื่อและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งจัดสภาพห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ใหม่ทั้งหมด โดยใช้เวลาทำงาน 1 วันเต็มๆ จนงานสำเร็จพร้อมที่ให้นักเรีนมาเรียนในวันเปิดเรียนวันแรกที่จะมาถึง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*