อบจ.แพร่ ลุยแก้ภัยแล้งให้ชาวแพร่ ขยายสระน้ำแม่ยางร้อง

อบจ.แพร่ เดินหน้าแก้ภัยแล้งให้ชาวบ้านทุกท้องที่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

และ สจ.ธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.เขต อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินการปฏิบัติงาน ขุดขยายสระหน้าฝายแม่ยางร้อง ลำห้วยแม่ยางน้อย พร้อมก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ บ้านดอนชุม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ขนาดความกว้าง 70-100 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 2-10 เมตร และ ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 1.5 เมตร เป็นการร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สนับสนุนเครื่องจักรกล,วัสดุอุปกรณ์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูฝนเพิ่มมากขึ้น และเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค และเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้ง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*