6 รับเขียนแบบบ้าน ยอดเยี่ยม 2021 กับเรา tonsilparchitect ได้ง่ายๆ

6 รับเขียนแบบบ้าน ยอดเยี่ยม 2021 กับเรา tonsilparchitect ได้ง่ายๆ

1. นัดเซ็นสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างและชำระเงินมัดจำค่าออกแบบ จำนวน 40,000 บาท (โดยส่วนนี้สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายงวดงานก่อสร้างได้)

2. นัดประชุมเพื่อสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งานบ้านของลูกค้า

3. นัดไปดูสถานที่ก่อสร้างจริง บนที่ดินที่ต้องการสร้างบ้าน เพื่อศึกษาทิศทางของพื้นที่ และสำรวจการเดินทางสำหรับการวางแผนก่อสร้าง

4. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อทำแบบร่างขั้นที่ 1 พร้อมภาพ 3D เพื่อเสนอต่อลูกค้าโดยลูกค้าสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม (ในกรณีที่มีการปรับแบบร่างที่มีการปรับแบบร่างมากกว่า 3 ครั้ง ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าดำเนินการเพิ่มเติมตามความเป็นจริง)

5. เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อย และได้รับความพอใจจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำก่อสร้าง 15% จากมูลค่างานก่อสร้าง และจะดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อไป(ไม่มีค่าใช้จ่ายในบริการ)

6. ในระหว่างระใบอนุญาตก่อสร้าง บริษัทฯ จะเตรียมงานก่อสร้างเช่น การปรับหน้าดิน การเตรียมขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว มิเตอร์ประปาชั่วคราว เป็นต้น และทางลูกค้าสามารถหาฤกษ์ลงเสาเอกในระหว่างนี้ได้ด้วยเช่นกัน

สนับสนุนโดย รับออกแบบบ้าน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*